SØK

TILBAKE TIL OVERSIKT

SDS ÅRSMØTE 2016 – ÅRSMØTEUTTALELSE

AAGE GAUP SOM ÆRESMEDLEM I SDS

Billedhogger Aage Gaup oppnevnes av årsmøte 2016 som æresmedlem i SDS – Sámi Dáiddačehpiid Searvi/ Samisk kunstnerforbund.

Aage Gaup var med på den aller første samling med samiske kunstnere på midten av 1970-tallet i forbindelse med utstmykkingen av Lahpoluobbal skole i Kautokeino kommune. Senere var han med på dannelsen av Samisk kunstnergruppe som søkte lokaler til fellesverksteder for kunstnerisk virksomhet i Masi. Aage Gaup var med blant de første av gruppen som flyttet til Masi og tok fatt på det omfattende arbeidet med å etablere fellesverkstedene. I kunstnergruppen var Aage en av de første som foreslo et eget samisk kunstnersenter. Han hadde tidligere på 1970- tallet under studietiden i Trondheim vært med på etableringen av Trøndelag kunstnersenter og så nødvendigheten av en slik instans også i samisk sammenheng. Saken ble tatt til SDS årsmøte i 1982, som vedtok dannelsen av Samisk kunstnersenter.

Aage har under SDSs snart 40-årige historie vært et nærværende og pålitelig medlem, med solid fagkunnskap om kunstneryrket. Han har utført en lang rekke offentlige utsmykkingsoppdrag i stort format og hans bidrag som scenograf til Beaivváš Sámi Našunalteahter er mange og viden kjente.

Det var i Masigruppen det hele startet, uten Aages kunnskaper og praktiske gjennomføringsevne hadde prosjektet ikke vært mulig. Masigruppen skapte behovet for SDS; sammen med andre viktige aktører i Sápmi ble organisasjonen grunnlagt i 1979.

Aage Gaup står sentralt i denne historien, hans innsats har vært uegennyttig og visjonær og bør belønnes med æresmedlemskap.