Lena Stenberg

(r. 1961, Gironis)

“Mu dáiddalaš bargu dávjá sirdašuvvo gaskal historjjálaš dávisteami ja politihkalaš gažaldagaid govvideamis. Mun barggan vuosttažettiin golbmaollilis bargguiguin čuolahus objeavttaid, installašuvnnat ja govat. Luondu, kultuvra, identitehta ja gullevašvuođa gažaldagat gullet dávjá seamma fáddái mii mu movttiidahttá. Lea dáid gažaldagaid birra ahte mu dáiddalaš bargu bissu, máŋgii.

Mu dáidda lea maiddái iešguđet ládje áiggi ja sajádaga birra. Mu viessu ja ruoktu lea dávjá fáddán mu dáiddalašvuođa. Maiddái lea sáhka dan ruovttus maid mii fievrridit mielde iežamet siste, gullevašvuođadovdu, dat bálgát mat doalvvuhit dohko ja luottat mat báhcet min maŋis. Mun muhtomin maiddái barggan gráfalaš vuogi mielde ivdnen govaid mat leat ovttalágan friddja jurddašeami gaskadásis”.

Lena Stenberg  
Född 1961. Kiruna.
Utbildning Konstfack Stockholm 1986-90.
Utställningar separat i urval.

Sápmi 2000. Kiruna Flygfält 2014. Galler Skaidi, Nikkaluokta. och Ajtte Museum Jokkmokk 2012.
Riddu Duottar Muset Karasjok 2011. Camouflage. Samiskt Kunstcenter i Karasjok 2009.
Same, same but different. Norden i Focus Stockholm 2005. Camouflage. Konstenshus
Luleå 2004.
Tid. Samisk Kunstcenter Karasjok Norge 2001. Saftly on board. Konstenshus Luleå 1999.
Corpus. Härnösands Konsthall 1998. Ahlbergshallen. Östersund 1997. Galleri Skaidi
Nikkaluokta 1997.
Luodda. Ajtte Museum. Jokkmokk 1997. Corpus. Galleri Kilen Luleå 1995. Måleri. Galleri
FGK .Visby 1994. Corpus. Galleri Engman. Umeå 1994. Galleri 21. Malmö 1994. Bilder. Kiruna Stadshus. Kiruna 1993.
1900 .Galleri Pictura. Lund 1993. 1900 Galleri Artic, Tromsö Norge 1991.

Samlingsutställningar i urval.
Light project. Corners Umeå 2014. Museum Anna Nordlander. Skellefteå 2014.
Nordisksalong. Dunkels Museum Helsingborg. Gakti / because of. Björnefestivalen, Molde och Romsdal kunstsenter, Norge 2014.
Beaty and truth. Tromsö Kunstförening Tromsö Norge 2014. Konstfack. 90 - 10. Augeli Museet Sala 2014.
Sámi contemporary Norrbottens Museum Luleå och Rowaniemi Artmuseum Finland 2014.
Markanvändning. Västerbottens Museum. Kulturhuvudstasår Umeå 2014. Ajtte Museum Jokkmokk,Norrbottens museum Luleå och Samiskt Kunstcenter Karasjok 2013. I´m in Lavvu. Gällivare Museum och
Ajtte Museum Jokkmokk 2013. Riddu riddu. Manndalen och Samiskt Kunst Center. Karasjok, Norge. 2011.
FAS. Konstnärshuset Stockholm 2010. Being a Part. Alta Museum, Tromsö Kunstmuseum Norge och Ajtte Museum Jokkmokk 2010. Karasjok kunstcenter. Bodö Kunstmuseum Várdobáiki samisk senter i Evenes Norge 2009.
Gierdu. Gjenreisningsmuseet, Nordkappmuseet, Vadsøkunstforening, VarangerMuseum, Svolvær kunstforening, 2009. Alta Museum, Tromsö kunstförening, Riddu duoddar Museum Kasrasjok. Norge. 2010.
Garderob. Kulturenshus Luleå. Bok o bild. 2009. I det andra rummet. FAS. Hallwylska musset, Stockholm och Supermarket Stockholm 2009. Friluftsliv. Supermarket Stockholm 2009. Galleri Skaidi Nikkaluokta, Parkalombola och Kiruna 2008, Bodens Konsthall 2007. Bombastic. Studio 44. Stockholm 2006.
NorrbottensSalongen. Konstenshus. Luleå 2006. Fasit. Rindö Galleriet Stockholm. Konstenshus Luleå. Konstmässan i Stockholm, Norrtäljekonsthall, Konstfrämjandet Örebro 2007 -2005.
Same, same but different. BildMuseet Umeå , Åbo Art Museum Finland och Barents Trienalen, Kirkenes Norge 2005. Maya,Sami, Bari, Wayúu Arte Contemporáneo. Maracaibo och Caracas, Venesuela 2003-2004.
Gemensamt land. Gallen-KallelaMuseet Esbo. SidaMuseet Enari. WäinöAltonens Museum Åbo Finland 2003.
Migration. GrenselandsMuseet Kirkenes Norge, Murmansk ArtMuseum, The State Museum Arkangelsk, Ryssland. Ajtte Museum Jokkmokk, Konstens Hus Luleå, Kiruna Kommun, Kemi Art museum Finland 2003.
Transfer. Bildmuseet Umeå 2002. Killing me softly. Tirana Biennalen Albanien 2001.
Far a way. Museum of Applied Art Riga Lettland 2001. Urban Natur. Jyväskylä Art Museum Finland 2000.
FAS 4. Skulpturens Hus Stockholm 1999. Govvan. Rovaniemi Art Museum Finland 1999.
Ranta Fotogalleri Oulu Finland 1998. FAS III. Galleri grå Stockholm 1998.
Nordisk konst. Fredriks Bastion Köpenhamn Danmark1998. Nordiskt mörker och ljus. Nordenshus Reykjavik Island 1998, Finska Kulturinstitutet Stockholm, Cultur Institute Finlandes Paris Frankrike1997.
The bridge City Art Center Edinburgh Skottland. Galärvarvet. Stockholm 1998.
Gaoti. Arkitektprojekt Djurgården Stockholm 1998. Hortobagyl Alkototabar Debressen Ungern 1996.
8x8. Konstcentrum Gävle.1996. Art. SSA Edinburgh Skottland 1996. LOK. Konstföreningen Oslo Norge 1994.
Tema. Norsk-Russisk Kunstcenter Kirkenes Norge. 1994. Pohjanen Valokuva. Oulu Finland 1991.

Skulpturparker

Ii Art bienallle. 2012 Finland. Kolt. Riddu riddu Manndalen. Norge 2010.
Pallas Tunturi. Roiwaniemi Art Museum Finland 2004.
Urban Natur realities. Jyväskylä Art Museum Finland 2000. Northern Escontiers. Toronto Canada 1999.
Inside out. FNIK Luleå 1999. Sommarskulptur II Skellefteå. 1998. Hjärnverk. Delsbo 1998.
Sommarskulptur Luleå. 1996. Int. Woodskulptur. Kemijärvi Finland 1994.

Uppdrag

Projektledare Markanvändning Kulturhuvudstatsårs projekt Umeå 2014. Koncentrat.
Formgivare Daerpies dierie. Samisk tidskrift Stockholm. 2010. Skissuppdrag Haparanda kommun 2009.
Projektledare Koncentrat. Konstcentrum i Kiruna. 2006.
Formgivning för informationsplats Skansen 2005. Projektledare Sapmi Skulpturpark Jokkmokk 2004.
Utsmyckning Kiruna sameskola eldskulptur Arran Öppenspis. 2001.
Formgivning och Färgsättning Kiruna sameskola 2000, Scenograf och Kostym SamiskaTeatern 2000.
Scenograf Påskfestival Kautokeino, Norge 1999. Projektanställd Goati Arkitektprojekt 1998.
Scenograf Rot kulturförening1997. Scenograf Dolki Teater 1997. Scenograf och Kostym Samiska Teatern 1996. Konstnär, projektanställd Bomässan Umeå 1994.

Stipendier

Längmanska kulturstipendiet 2014. John Savio Arbetstipend. Norge 2013. Nordiska Samerådet projektstipendium. Finland 2013. SKFV Matrialstipend Norge 2013. Norrbottenslänslansting kultur projektbidrag 2011.
Sametingets kultur projektbidrag 2010. SKFV arbetsstipendium. Norge 2009.
Nordiska Samerådet projektstipendium Finland 2005. Norrbottenslänslansting projektbidrag 2005.
KC Nord projektbidrag 2004. Sametinget Kultur projektbidrag 2004.
Bildkonstnärsfondens arbetsstipendium 2003-2004. Bildkonstnärsfondens projektbidrag 1999.
Rubus Articus Kulturstipendium 1998. Bildkonstnärsfondens arbetsstipendium 1995,1996.
Nordiska Samerådet projektstipendium Finland 1994. Nordiska Samerådet arbetsstipendium Finland 1992.
Konstfack avgångsstipendium textil konst 1990.

Representerad

Statens konstråd. Norrbottensläns landsting, Jämtlandslänslandsting, Östersunds Kommun,
Samiska Samlingarna, Riddu Duoddar Muset. Karasjok. Norge.

www.lenastenberg.se