Susanne Hætta

Susanne Hætta er en samisk kunstner, fotograf, forfatter, forlegger og designer, basert i Finnmark.
Hætta jobber med både kunst og kommersiell fotografering, men har en forkjærlighet for portretter og landskap.

susannefoto.com