Roald Grimsø

“Akvarellen er min arbeidsform og uttrykksmiddel. Gjennom den transparente akvarellfargen, prøver jeg å fange det fantastiske lyset i naturen”.

Roald Grimsø er født i Tana, og har en årrekke vært organisert billedkunstner i SDS, Samiske kunstneres forbund og NBK, Norske billedkunstnere. Han er nå medlem i BKFH, Bildende kunstneres forening i Hordaland. Han bor og arbeider i Bergen.

Roald Grimsø er organisert billedkunstner i Bildende Kunstneres Forening BKFH og Samiske Kunstneres Forbund SDS
Roald bor og arbeider i Bergen


KONTAKTINFORMASJON:
Roald Grimsø, Øvre Blekeveien 10, 5003 BERGEN
tlf. 928 20611
roaldgrimso@gmail.com
NETTGALLERI: Galleri Roald Grimsø     https://www.facebook.com/gallerigrimso
MIN BLOGG: http://kunstnerenibergen.blogspot.no


SEPARATUTSTILLINGER
Hammerfest   kunstforening  1983 og 1990
Alta kunstforening   akvareller 1984,
Galleri 83, Ålesund 1986
Sunnfjord Hotel,   Separatutstilling og Kabaret 1987
Gloppen kunstlag  1989
Sogndal kunstlag Galleri Rones 1989, 1993, 1994
Flora Kunstlag 1989
Tromsø   kunstforening 1990
Hamar kunstforening 1990
Arendal kunstforening  1990
Galleri Rondane 3-26 august 1990, 1992
Narvik   kunstforening 1990
Vik kunstlag 1990
Høyanger kunstlag 1991,2004, 2005
Galleri Holmen, Balestrand 1992
Dombås   kunstforening 1992
Galleri Krogh, Vestnes i Romsdal 1993
Galleri Gol 1994
Ribe Rådhus, Danmark 1995
Galleri G, Førde 1998
Galleri Koll Vår 2002
Blåe tonar og   bilder under breen august 2003
Galleri G, Førde 2003
Lærdal kunstlag 2003
Balestrand kunstlag 2004
Vestlandsgalleriet 2004
Luster kunstlag 2005
Luster kunstlag 2008
Galleri Rustica Vår 2009, 2001
Galleri Krydder, Sogndal Sommer 2010


GRUPPE- OG KOLLEKTIVE UTSTILLINGER
Norsk Folkemuseum 1978
“Møreutstillinga” 1980
Unge Kunstneres   Samfund 1981
“Kunst i Vest” 1982
Nationalmuseet i   København 1982
Andøya   kunstforening 1982
Volda Kunstlag 1982
Nordkapp   kunstforening utstilling 1982
“Arts from the Artic” Tromsø 1983
Gjesteutstiller   Samisk Kunstnergruppe, Kulturhuset i Kautokeino 1983
Nordkapp   kunstforening akvareller 1983
SDS utstilling i Utsjok, Finland 1983
Voss kunstlag 1990
Høyanger kunstlag 1989
Hermansverk, Leikanger utstilling 1992
Galleri Rones   Sogndal Kunstlag 1993
Galleri 1884 2006


STIPEND, INNKJØP OG PRISER
Fylkeskulturstipend, Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Innkjøpt av Norsk kulturråd, staten, fylkeskommuner og kommuner
Utsmykkinger bl.a. Nordfjord folkemuseum, «Gjest`n» i Førde m.fl.


Medlemsskap i Bildende Kunstneres Forening Hordaland og Samiske Kunstneres Forbund