Liisa Helander

(f. 1955, Roavvesavvon)

Liisa Tellervo Helander (f. 1955) kommer fra Roavvesavvon i Nord- Finland. Hun jobber som kunstner på deltid i Oslo. Helander maler for tiden med akryl og skaper digital kunst. Hun har hatt flere separat- og fellesutstillinger i Norden.

CV Liisa Tellervo Helander (110455)

Utdanning:
1978-81 Grafisk design, 3-årig yrkesrettet utdannelse, Trondheim/Norge
1992-1994 Markedskonsulent med diplomoppgave, 2 år, Markkinointi-instituutti- Helsinki/Finland
2004, Læremiddelpedagogikk 1 år- Kautokeino/Norge

Kurs/kunstopphold
2003 Kurs i litografi -Oslo/Norge
2005, Kurs i akrylmaleri (Marcus Brendmoen)- Oslo/Norge
2005, Kunstopphold, Suomenlinna/ Finland, 7 uker,
2006, Kunstopphold, Suomenlinna/ Finland, 6 uker
2007, Kunstopphold, Suomenlinna/ Finland, 3 uker
2007 Kunstopphold, Lappland/Finland, 2 uker
2008, Kunstopphold, Suomenlinna /Finland 2 uker
2009, Kunstopphold, Suomenlinna /Finland, 2 uker
2010, Kunstopphold, Suomenlinna /Finland, 2 uker
2011, Kunstopphold ,Suomenlinna /Finland, 2 uker
2012, Kunstopphold, Lappland /Finland, 2 uker
2013 Kunstopphold Ateljee Artsu, Helsinki, Finland, 2 uker
2014 Kunsopphold, galleria Helander, Finland, 1 uke

Utstillinger:
1993 Akvareller, City-samit/samefeasta, vanha ylioppilastalo, Helsinki, Finland, 1 uke
1993 Akvareller, Sorve stohpu kafé, karigasniemi, Finland, 1 mnd
1993 Akvareller, urbefolkninguke, Opetusministeriön kanttiini, Helsinki, Finland, 1 uke
1993 Akvareller, Urfolksuka, genius, Oslo/ Norge 1 uke
1993 Sv/hv illustrasjoner, Urbefolkningsuke, Jessheim/Norge, 1 uke
1993 Akvareller, Urbefolkningsuke, Ås/ Norge, 3 dager
1994 Akvareller, separatutstilling, Samisk Kunstnersenter- Karasjok/Norge, 1 mnd
1994, Akvareller, Jutajaiset, Sodankylä/Finland, 1 uke
1994, Akvareller, Naisfoorumi-Åbo/ Finland, 1 uke
1994, Akvareller, Markkinointi-instituutti, Samiske dager, Helsinki/ Finland, 3 dager,
1994 Akvareller, ravintolax- Espoo / Finland, 2 mnd
1994 Blyanttegninger, Samisk uke, Norkanten Samfunnshus- Oslo/ Norge, 1 uke
1995 Akvareller, Samer i sør- Gunnarsbø/ Norge 2 mnd
1995 Akvareller, Polynesisk uke, Sandefjord- Norge, 1 uke
1995/1996 vandreutstilling: Nordiske barnebøker, (Arrangør: Nordisk Billedkunst)
1996 Akvareller, Sas-hotell- Karasjok/Norge, 1 mnd
1997 Akvareller, Samisk Kunstnersenter, sommerutstilling- Karasjok/Norge 2 mnd
1998 Akvareller, Samisk Vinterfestival, Folkets hus, Oslo/Norge, 1 uke
1999 Akvarelelr, kafe Tamara - Oslo/Norge 1 mnd
2006 Akrylmalerier, Tenon Eräkievari- Karigasniemi/ Finland, 2,5 mnd
2006 Akrylmalerier, Samisk Hus- Oslo/ Norge, fellesutstilling under Samisk Vinterfestival. 2 mnd
2006/2007 Akrylmalerier, Sapmi Park- Karasjok/Norge,salgsutstilling, 8 mnd
2007 Akrylmalerier, Tenon Eräkievari - Karigasniemi/Finland, 2 mnd
2007 Akrylmalerier, Samisk Hus- Oslo/ Norge, 2 mnd
2007/2008 Akrylmalerier, foto, dikt, Siida,Inari/ Finland, «Olen odottanut sinua» 3mnd
2008 Digitalkunst, dikt, Samisk Hus- Oslo/Norge, fellesutstilling, 2 mnd
2008 Akrylmalerier, dikt, Kylätalo Saivu, Karigasniemi /Finland, 3 mnd
2009 Akrylmalerier, Kuokkalan Kartano, Jyväskylä,/Finland, «Olen odottanut sinua» 6 uker
2010 Akrylmalerier, Samisk Hus- Oslo/ Norge, fellesutstilling i forb. med Samisk Folkedag, 4 uker
2011 Akrylmalerier, Spiren Gjestehus, Stokke/ Norge, 10 mnd
2012 Akrylmalerier, Sárahkkas Beauty, Oslo /Norge, separatutstilling, 6 mnd
2013 Akrylmalerier, Samisk Hus- Oslo, fellesutstilling, 4 uker
2014 Akrylmalerier, Galleria Fogga, Helsinki, fellesutstilling, 4 uker
2014 Akrylmalerier, Galleria Helander, Rovisuvanto, Finland, 1 uke

Offentlige innkjøp:
Samisk Kulturråd, Kautokeino/ Norge
Sametinget i Norge
Siida Samisk Museum, Inar, Finland
Biblioteket i Karasjok, Norge
Kuokkalan Kartano, Jyväskyl, Finland
Kongsbakken videregående skol, Trømsø, Norge
Samisk Barnehage i Oslo, Norge

Medlem av:
Grafill (organisasjon for grafiske designere og illustratører), Oslo/Norge
Finlands Konstnärer, Helsinki, Finland
Samisk kunstnerforbund, Karasjok, Norge

Web:
https://www.facebook.com/pages/Art-of-Liisa-Tellervo/260759887360465?fref=ts
http://www.taidesivut.net/liisahelander/taidemyynti