Josef Halse

(f. 1951, Kautokeino)

“Samspillet mellom ulike naturinntrykk som kontraster, lys og bevegelser inspirerer meg. Jeg prøver å utvikle en mer spontan måte å uttrykke dette på, noe som ligger til grunn for oppbyggingen av bildene mine. Motivene er ikke nødvendigvis direkte gjenkjennelige, men fremstår gjerne i en mer abstrakt form”.

Født i Kautokeino, oppvokst i Alta. Bor og arbeider i Kautokeino.

+47 415 14 234
CV – Josef Halse

Utdanning

Statens håndverks- og kunstindustriskole, malerlinja 1975 – 79
Narvik videregående skole, estetisk tegnelinje 1973 – 75

Separatutstillinger

2015           Alta museum
2014           Kalottspel 2014, Galleri Fagerlund på Diviåsen
2012           ”Kulturkalotten”, Nordic hall, Harstad
2009           Alta Kunstforening
2006           Samisk kunstnersenter, Karasjok
2003           Redrum, Hammerfest
2003           Festivalkunstner på Varangerfestivalen, Vadsø
2001           Galleri Embla, Tromsø
2000           Drammen teater og kulturhus
1998           Samisk kunstnersenter, Karasjok
1996 – 97    Saviomuseet, Kirkenes

Fagjuryerte gruppeutstillinger

2008            ”Open to diversity”, internasjonal uke Tromsø
2006 – 07   ”In the shadow of the midninght show”. Vandreutstilling, Canada
2004           ”Norden i Fokus”, København. Gruppeutstilling i regi av Nordisk ministerråd
1982           Kollektiv juryert utstilling, Nationalmuseet, København
1981           Kollektiv juryert utstilling, Festspillene i Nord-Norge
1981           Den nordnorske kunstutstilling, ”Nordnorsken”. Juryert vandreutstilling

Offentlige kunstoppdrag

2008           Distriktspsykiatrisk senter, Alta
2005           Mattilsynet, Kautokeino
1998 – 99    Kautokeino kommune, kontorer og pauserom
1995 – 96    Samisk høyskole, Kautokeino
1979 – 80    Lahppoluobbal skole, Kautokeino kommune

Innkjøpt av

2009           Sametingets innkjøpskomite til Fagenhet for kunst, Riddo Duottar Museat
2005           Troms fylkeskommune
2005           Sametingets innkjøpskomite til Fagenhet for kunst, Riddo Duottar Museat
2003 – 04    Finnmark fylkeskommune
2001           Samisk kulturråd
2001           Norsk kulturråd
1982           Norsk kulturråd

Stipendier

2014           Dáiddafoanda-stipend, Ad hoc-midler
2007           Statens reisestipend
2007           Statens materialstipend
2005           John Savio-stipendet
2004           SDS materialstipend (fra Samiske billedkunstnere)
1998           Utstillingsstipend, Norsk kulturråd og Norsk kassettavgiftsfond
1995 – 99    Statens arbeidsstipend
1993           Statens reisestipend
1984           BKH materialstipend
1983           Statens etableringsstipend