Hilde Skancke Pedersen

(f. 1953, Hammerfest)

“Jeg er influert av oppveksten og livet i randsonen. Jeg interesserer meg for de mentale og fysiske spor mennesker etterlater seg, og for livstegn og overlevelse i karrige egner og i pressede kulturer. Jeg arbeider ofte sjangeroverskridende, og leter etter det mediet som best kan uttrykke den tematikken jeg til enhver tid arbeider med”.

Født i Hammerfest i 1953. Utdannet i Oslo og Tromsø. Bosatt i Kautokeino.

VITALISTE BILLEDKUNST                                            Hilde Skancke Pedersen

Boaronjarga 9                                                                    913 56 978
9520 Kautokeino                                                                hilde.skape@gmail.com

UTDANNING            Statens Håndverks- og kunstindrustiskole, 1974 – 78, KOROs konsulentkurs 2006
Forfatterstudiet, Universitetet i Tromsø 1996 – 97 og påbyggingsemne 2004 – 2005
Seneste aktivitet:
Separatutstillinga TERRENG i Lokstallen, Berlevåg havnemuseum sommeren 2014
NUMEN HUMAN performance med gruppa Cabal, Göteborg 2014.
VUORROLÁVVLA, fellesutstilling med Kenneth Hætta, Samisk senter for samtidskunst 2013
Separatutstilling på Arktisk kultursenter, Hammerfest 2013
Separatutstilling, Alta kunstforeing mars 2012
Komponent til KUNSTIKIT for WRAP, Bergen 2011

INSTALLASJONER LIHKAHUSAK, Márkomeannu-festivalen 2010

PERFORMANCE
”Hvelving”, utendørs performance med danseren Gina Hjort Larsen i Hammerfest 1995
”Vandring” med Stellaris DansTeater i Norsk-Russisk kunstsenter, Kirkenes 1996
”Guokte” Performance med skuespiller Mary Sarre, Samisk kuntnersenter 2000
”Reise/ Mátki”. Arktisk kultursenter, Hammerfest, februar 2013

SEPARATUTSTILLINGER
Hammerfest Kunstforening, sommer 2007
Samisk Kunstnersenter, 2003 og 2006
Samisk hus (åpningsutstilling), Oslo, 2004
Vadsø kunstforening 2001
Norsk-russisk kunstsenter, Kirkenes 1996

GRUPPEUTSTILLING Fellesutstilling med Kenneth Hætta, Galleriet, Tromsø kulturhus oktober 2010
John Savio-stipendiat-utstilling, Samisk kunstn.senter 2006, sammen med SDG-stipendiat A. Holtung
Sommerutstillingene på Samisk Kunstnersenter 1997, 1999, 2004, 2006
Sommerutstillinga på Nordnorsk Kunstnersenter 2006
Murmansk kunstmuseum 1997, sammen med Aslaug Juliussen 

JURYERTE FELLESUTSTILLINGER
Hommage á Iver Jåks, turné 2008-10: Tromsø, Harstad, Alta, Kirkenes, Svolvær, Karasjok, Oslo
400meterkunst, Voss, oktober – november 2007
FORBINDELSER Samtidskunst fra Finnmark. Murmansk Kunstmuseum mai 2007
IN THE SHADOW OF THE MIDNIGHT SUN Sámi and inuit art 2000 – 2005. Turné i Canada 2006-08
Nordnorsk samtidskunst, Galleri Pasvik 2006
CSV – Å visualisere Sápmi, Galleri F 15, Jeløy, 2005
Samisk samtidskunst, De samiske samlinger, Karasjok, 2005
Samiske kunstneres forbunds jubileumsutstilling, Samisk kunstnersenter, Karasjok 1999 

OFFENTLIG KUNST
Sápmi skulpturpark, Jokkmokk 2004 (oppdrag)
Kirkenes videregående skole 2003-2004 (oppdrag)
Sameskolen i Troms, oppholdsrom i elevhjemmet. 2000 (oppdrag)
Sametinget i Norge, Karasjok. Plenumssal og foajé. 2000 (lukket konkurranse) 

PRIS
Byggeskikkprisen 2001, diplom for utsmykking av Sametinget

 OFFENTLIG INNKJØP
     -           2 arbeider innkjøpt av Alta kommune 2012
     -            4 arbeider innkjøpt av Finnmark fylkeskommune 2009 (til fylkets prisutdeling)
-            Helse Finnmark 2009 – 2010
-            Kirkens bymisjon i Tromsø 2007
-            Universitet i Tromsø 2006
-            4 arbeider innkjøpt av Sametingets innkjøpskomite til Samisk Kunstmuseum 2003     

STIPEND SKFV ettårig arbeidsstipend 2013 og materialstipend 2011
Statens diversestipend 2008, John Savio stipend 2006 (BKH/ SDS)
Sametingets materialstipend 2006
Ettårig arbeidsstipend fra Samiske kunstneres og forfatteres vederlagsfond 2004
Samerådets arbeidsstipend 2003
Utstillingsstipend fra Samiske kunstneres og forfatteres vederlagsfond 2003
Statens reisestipend 2002
Finnmark fylkeskommunes kulturstipend 2001 

VERV
Leder av Sametingets innkjøpsutvalg for billedkunst og duodji 2014 – 2016
Styreleder i Daiddafonda/ Sametingets kunstfond 2012 - 2016
Leder av Sametingets innkjøpsutvalg for billedkunst og duodji 2003 - 2005
Leder av kunstnerisk råd, Samiske kunstneres forbund, 1997 – 99 og 2006 

KUNSTKONSULENT
Biblioteket i Vadsø, 2001 – 2003, Ája samiske senter, Manndalen 2008 -, DPS Øst-Finnmark, DPS Vest-Finnmark,
DPS Midt-Finnmark, DPS indre Finnmark, alle -06 /- 09, Tana flerbrukshall 2007 - 09 

KURATOR
De norske utstillingene ved Praha-Quadriennalen 2007 

MEDLEMSKAP
NBK (Norske Bildende Kunstnere), NNBK (Nordnorske Bildende Kunstnere), Norske Scenografer

UTSTILLINGSDESIGN
MU GEAIDNU, innkjøpt billedkunst og duodji 2003 – 2005 De samiske samlinger, 2006

KATALOGDESIGN  MU GEAIDNU 2006


VITALISTE   -   SCENOGRAFI OG KOSTYMEDESIGN

Seneste oppgaver:
TANGSPRELL. Stellaris DansTeater 2014
MUN LEAN INANNA, Beaivváš Sámi Nášunálateáhter 2014
NUMEN HUMAN performance med gruppa Cabal, Sverige 2011 – 2014
PUSTEROM Scenografi og tekst. Stellaris DansTeater 2013.
KUNSTIKIT kuratert av Kunstnerhuset WRAP, Bergen 2012
”Elsa Laula”, Scenografi, kostyme og plakat.
Nord-Trøndelag Teater og Åarjelhsaemien Teatere/Sørsamisk Teater 2012

Oppgaver siste 5 år: Scenografi til ”Joik”, Haugen produksjoner 2009 - 2010
Scenografi og kostymer til ”RABAS AVADAT”, Stellaris DansTeater 2009

Scenografi til åpningforestillingen, Arktisk Kultursenter, Hammerfest 2009
Kostymer, ”HAMLET” i Fjæreheia sommeren 2008, Agder Teater.
Utdanning: Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1974 – 78
En rekke kurs under NOTT –89, -91, -93 og –96.
Korsettkurs, Teater og dans i Norden, København1995
_________________________________________________________________
Arbeidet som kostymetegner og scenograf i Oslo 1978 – 1984, for:

FILM/ MEDIA:
NRK, Norsk Film, Teamfilm, Centralfilm.

TEATER/ DANS
Oslo Nye Teater, Norsk Dramatikkfestival, frie grupper som Lilith og Solteatret, Høvik Ballett, Norsk Danseteater m.fl.

SPEL
Kristkongane på Moster/ Mostraspelet, Bømloteatret 1984 (Moster på Bømlo)

UTSTILLINGER
Deltatt på kollektive scenografiutstillinger i regi av Norske Scenografer:
Galleri Achantus, Oslo, 1982
Norsk Teatermuseum, 1986
Kunstindustrimuseet, Oslo, 1994
Separatutstilling, Nuuk Festval, Grønland, 1995
Bosatt i Nord-Norge siden 1984, med oppgaver for bl.a.
Beaivváš Sámi Nášunálateáhter, Hålogaland Teater, Stellaris Danseteater, Samovarteatret, Festspillene i Nord-Norge, NRK Sápmi Radio/TV, NRK Troms, Vision Media m.fl.

STIPEND
Statens arbeidsstipend 2011 – 2012
Statens reisestipend 2008
Samerådets reisestipend, Helsinki, 1998
Nordisk ministerråds reisestipend, Grønland, 1995
Finnmark fylkeskommunes kulturstipend, 1994
Statens treårige arbeidsstipend, 1992 – 94
Troms fylkes etableringsstipend 1992
Statens etableringsstipend 1989
Tromsø kommunes kulturstipend 1987
Statens reisestipend 1982

MEDLEMSKAP
Norske Scenografer, Samisk Teaterforbund

STUDIEREISER (i tillegg til Skandinavia)
Murmansk, Praha, Paris, Italia, Storbritannia, Grønland.

ANNET: Designer teaterplakater.
Arbeider også med performance i møtet mellom teater, billedkunst og litteratur.

DRAMATIKK OG LITTERÆR VIRKSOMHET

UTDANNING
Ex. phil., Universitetet i Tromsø 1972 Statens Håndverks- og kunstindrustiskole, 1974 – 78
Forfatterstudiet, Universitetet i Tromsø 1996 – 97 og påbyggingsemne 2004 - 2005


STIPEND
Etableringsstipend fra Den Norske Forfatterforening 2000 

MEDLEMSKAP
Nordnorsk forfatterlag

PRAKSIS
Forestillinga ”Pusterom” med Stellaris DansTeater 2013
Performance: NUMEN HUMAN performance med gruppa Cabal, Sverige 2011 – 2014

”Mátki”. Arktisk kultursenter, Hammerfest, februar 2013

Bypoet ved litteraturfestivalen Ordkalotten på oppdrag av Nordnorsk forfatterlag, okt. 2012

Workshop, manus til ”Elsa Laula”, Åarjelhsaemien Teatere/Nord-Trøndelag Teater 2010 - 12
ARIN, forprosjekt til/ oppfølging av Nordkalott-kurs i skriving av dramatiske tekster 2008 - 10

VEKSELSANG     Dramatisering av Laila Stien roman, Beaivvás Sámi Teahter 2007

VARDØGER/ VÁIGASAT.
Helaftens skuespill med premiere 18. 6. 1999 ved Laugen utenfor Harstad. Ved Hålogaland Teater, Beaivvás Sámi Teahter, Nordland Teater og Festspillene i Nord-Norge.
Oppført i omskrevet versjon under Festspillene i Nord-Norge 2001.

Prosjektmedarbeider på Samisk teaterforbund og Samisk forfatterforenings
dramatikkprosjekt 2007 – 2009
ORD.NO!
Festspillene i Nord-Norge (FINN) 2002. Plakatdesign (og egne dikt) for Nordnorsk forfatterlag på prosjektet Ord.no! FINN 2001: Deltok på Ord.no! med egne dikt på flygeblad, 2001.

GUOKTE/ TO. Performance med Mary Sarre til åpningen av Aslaug Juliussens utstilling Dialoger. Samisk kunstnersenter 1999.

HJEMKOMST. Tekst til åpningsforestilling for Gjenreisningsmuséet for Nord-Troms og Finnmark i Hammerfest, 1998. Medvirkende: Stellaris Danseteater med Solveig Leinan Hermo og gruppa LINK fra Musikk i Finnmark. Tekstframføring av forfatteren.

Representert i følgende antologier:
CIRCUM POLARIS                                                                    Cappelen 1997
TEXERE
Antologi med tekster fra studentene på forfatterstudiet         Universitetet i Tromsø -97
DER VEIENE TAR TIL
Barentsatologi på sju språk                                                    Orkana forlag 1999

Deltager på Hålogaland Teaters dramatikkprosjekt NY NORDNORSK DRAMATIKK, 97 – 98.
VANDRING. Performance til åpninga av egen utstilling på Norsk-Russisk Kunstsenter i Kirkenes
sammen med Stellaris Danseteater, 1996.
VENTETID. Tekst og tekstframføring til danseforestilling, 1993.
Koreograf og danser: Gina Hjort Larsen.
HANENS EGG Sangtekst til teaterforestilling, prosjektteatret Teater Øst, 1992