Hanne Grete Einarsen

Er født og oppvokst på Skjervøy i Nord-Troms. Utdannet fra Kunstskolen i Kabelvåg og Vestlandets Kunstakademi i Bergen.
Er nå bosatt i Snefjord i Vest-Finnmark.

“Jeg jobber i teknikkene maleri, grafikk, tegning og tre-dimensjonale uttrykk.
Historiene som formidles har momenter av tradisjonelle symboler som lavvo, rein, rev osv.

Fargene er forsterkere av de visuelle begrepene jeg bruker og oppfattes ulikt av alle.
Historiene leses av hver enkelt betrakter og får derfor ulik betydning innenfor tematikken identitet”.
SEPARATUTSTILLING:


2016 Trekk pusten opp i det blå, Alta kunstforening, Alta 2014 ”Work in progress” CS 889, Snefjord
2012 Festivalutstiller SHG, Snefjord
2011 VAM, Alta Museum, Alta
2010 Galleri Embla, Tromsø
2010 John Savio stipendiat, Karasjok
2010 Samisk Kunstnersenter, Karasjok
2008 Galleri Utherus, Bergen
2004 Nøsteboden , Bergen
2004 SY tomba, Bergen, og videre ut på jordomseiling til bl.a USA, Portugal og
Nederland. 2003 Galleri Scandinavi, Nordnes Bydelshus, Bergen
2001 ”Visit`t” Glasshuspassasjen, Bodø.
1999 Galleri Embla, Tromsø
1999 Galleri Siverts, Bergen
1997 Festspillutstiller Cafè Opera, Bergen
1996 Kiilgården, Skjervøy
1993 Cafè Opera, Bergen
1990 Vandreutstilling, Nord Troms
KOLLEKTIV UTSTILLING:

2014 Lessedra ”Mini print”, Bulgaria
2014 ”12 Falsa ark” SKINN, Vandreutstilling
2014 ”12 Falsa ark” NNKS, Svolvær
2011-12 Nye trykk, SKINN Nord-Norge og Finnmark
2011 Expeditions of printmakers, NNKS, Svolvær
2011 Expeditions of printmakers, Krakow, Polen
2008 Nantais Gallery, Cambridge, England
2007 Sommerutstilling, Sàmi Daiddagouvdas/Samisk Kunstnersenter, Karasjok 2006 ”Reise Hjem” Circus Snefjord 889, Snefjord
2006 ”Reise Hjem” Hammerfest Kunstforening, Hammerfest
2006 ”Reise Hjem” Sàmi Daiddagouvdas/Samisk Kunstnersenter, Karasjok 2006 Nealgi/Sult, Riddu-Riddu, Kåfjord
2006 ”I Box”, Sàmi Daiddagouvdas/Samisk Kunstnersenter, Karasjok
2005 Nord Troms Museum, avd. Maursund
2004 Ålesund Kunstforening, Ålesund
2003 Galleri Oz, Os i Bergen
2003 Europastello, St. Petersburg
2003 Dus med Hus, Fortidsminneforeningen i Bergen.
2002 Nils Aslak Valkeapea`s Minneutstilling, SDG Karasjok.
2002 Europastello, Cuneo Italia.
2002 ”Visit`t” Glasshuspassasjen, Bodø
2001 Riddu Riddu, Kåfjord
2000 Ås Kunstforening, Ås
1999 Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden
1994 Ars 95, Helsinki
1993 Norske Grafikere, Oslo
1993 ”Trykksmerte” USF, Bergen
1992 Den 47, 48, 49, 50 og den 52 Nordnorske Kunstutstilling
INNKJØP:

2012 UNN, Narvik
2008 Sametinget, Karasjok
2008 Finnmark Fylkeskommune.
2007 Måsøy Kommunes, Havøysund
2007 Finnmark Fylkeskommune
2006 Sametinget, Karasjok
2002 Damsgård Kulturhistoriske Forening, Bergen 1999 Skjervøy Kommune, Skjervøy
1999 Sparebank 1 Nord Norge, Skjervøy.
1995 Troms Fylkeskommune
1993 Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø
UTSMYKKING:


2011 ”synge sangen med dæ” CD Cover.
2006 Senter for psykisk helse i Havøysund
2006 Senter for psykisk helse i Havøysund
1991 Fane til barnehagene i Skjervøy.
MEDLEMSKAP:

Nordnorske Billedkunstnere NNBK
Sàmi Dàiddacehpiid Searvi. (Samisk Kunstforbund)SDS
Norske Billedkunstnere NBK

PROSJEKTER

2010-14 Kofta og kilten. Dokumentar film avKristin Nicolaysen og Beate Bursta 2010 ”Månefabler” Dukkenikkerne, Bergen
2010-12 Expeditions of printmakers. Lofoten-Krakow
2006-  Circus Snefjord 889, etableringen av et kulturbasert næringsprosjekt.
2007-  Smaken av CS889, et kunstprosjekt om kaffe.
2008-  Pulsen av CS 889, et kunstprosjekt med pulsvarmere.

STIPEND OG PRISER

2010 John Savio Stipend
2010 Fylkeskulturprisen Finnmark
ANSETTELSER/KURSVIRKSOMHET


2001-04 Faglærer i tresnitt, Kunstskolen i Ålesund
1997-03 Fagansvarlig, Malepaletten AS, Bergen
3003 Fargelære, Merkantilt institutt, Bergen
2003-04 Faglærer interiørdesign, Næringsakademiet Bergen.
2009-13  Rektor Måsøy kulturskole, Havøysund
2006-08  DKS Finnmark, Prosjekt portrett i Vest-Finnmark
2007-12 DKS Finnmark, Prosjekt KUNST, Vest-Finnmark

VERV.

2001–02 Driftsleder Bergens Tekniske Museum, Bergen
2005-06 Leder, Kunstnerisk Råd, SDS/Samisk Kunstforbund
2006-07  Styreleder i SDS/ SDG
2006-08  Styreleder i SDS/Samisk Kunstforbund
2007 Fungerende Styreleder i SDR/Samisk Kunstnerråd
2007- Styreleder i Circus Snefjord 889
2010-12 Vararep.Sametingets Innkjøpskommite for Samisk samtidskunst og daiddaduoddji.
2011-12 Vararep.Norsk Kulturskoleråd avd.Finnmark
2012-14 Medlem Sametingets Innkjøpskommite for Samisk samtidskunst og daiddaduoddji. 2010-14 Vararep. Kunstnerisk Råd, SDS/Samisk Kunstforbund
2013-14 Valgkomite, HATS
2014-15 Valgkomite, HATS