SØK

TILBAKE TIL OVERSIKT

John Savio-prisen deles ut for første gang

John Savio-prisen
John Savio-prisen har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kul­tur, med utgangspunkt i prisvinnerens kunstnerskap/arbeid. Prisen deles ut hvert annet år, og er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk kunstmuseum.

Prisen er på 150 000 kroner og går i 2015 til den samiske kunstneren Geir Tore Holm for hans samlete kunstnerskap.

Overrekkelsen skjer under en seremoni ved Nordnorsk kunstmuseum 3. september.

Geir Tore Holm (1966)
Geir Tore Holm er utdannet anleggsgartner og billedkunstner. I dag bor og arbeider han på gården Ringstad i Skiptvedt, Østfold, sammen med sin partner Søssa Jørgensen som også er kunstner. Holm har de senere årene særlig interessert seg for naturbruk og økofilosofi. Gården han driver sammen med Søssa er et allsidig prosjekt hvor engasjementet for matproduksjon, økosystemer, dyrehold og politikk kommer til uttrykk i et helhetlig perspektiv hvor kunst og hverdagsliv forenes.

Gjennom en problematiserende og undersøkende tilnærming i sitt kunstnerskap, stimulerer Geir Tore Holm til fornyelse av diskusjonen rundt samisk identitet og kultur. I sin enstemmige innstilling nevner juryen spesielt hans innsats for å heve bevisstheten om samisk og nordnorsk kunst, og den uvurderlige betydning dette har hatt, og vil fortsette å ha, som inspirasjon for stadig nye generasjoner samiske kunstnere.

Geir Tore Holm er også aktiv som skribent, kritiker, kurator og scenograf, og var med på å etablere Kunstakademiet i Tromsø i 2007. Han har hatt mange offentlige verv og deltatt i flere kunst- og forskningsprosjekter ved Kunsthøgskolen i Bergen og Universitetet i Tromsø. Fra 2009–14 har han vært tilknyttet Kunsthøgskolen i Oslo som stipendiat, hvor han arbeidet med sitt kunstneriske utviklingsarbeid Poetikk for estetikk i endring.

 John Savio (1902 – 1938), som prisen har fått sitt navn fra, kom fra en kjent samisk slekt i Sør-Varanger. Han var den første norske same som ble billedkunstner av yrke, og har vært en stor inspirasjon for senere generasjoner samiske kunstnere. Savios kunst har i senere år oppnådd bred anerkjennelse, og særlig hans tresnitt er svært karakteristiske og godt kjent. John Savio hadde et bevisst forhold til sin samiske opprinnelse, noe som også tydelig framkommer i hans motivvalg. Blant hans mest kjente kunstverk er skildringer av reindrift, finnmarksnatur og samisk dagligliv. Dessverre fikk Savio en kort kunstnerkarriere, og døde bare 35 år gammel. Ved å gi prisen hans navn, håper vi å kunne bidra til å holde kunnskapen og bevisstheten om John Savios korte men viktige kunstnerskap levende.