SØK

TILBAKE TIL OVERSIKTBONO-logo stor størrelse

RETTIGHETER BUS, KUVASTO, RAO og BONO

SDS styre anbefaler alle medlemmer om å melde seg inn i opphavsrettighetsorganisasjonene BONO, BUS, KUVASTO eller RAO.

Her følger kortfattede presentasjoner av de forskjellige organisasjonene, som representerer våre fire medlemsnasjoner:

 

 

BONO-logo stor størrelse

BONO – Billedkunst Opphavsrett i Norge
BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for billedkunstnere og andre opphavsmenn på billedområdet. Vi er en ideell virksomhet som lisensierer bruk av norske og utenlandske kunstverk.

BONO ble etablert i 1992 etter initiativ fra organisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK). BONO har over 2.100 norske medlemmer, bestående av nålevende kunstnere og rettighetshavere etter avdøde kunstnere. Gjennom samarbeid med våre utenlandske søsterorganisasjoner, representerer vi også over 80.000 utenlandske opphavsmenn.

BONOs øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger BONOs styre. I tillegg utpeker organisasjonene NBK og NK sine representanter. BONOs styre er etter vedtektene sammensatt slik at det består både av kunstnere, rettighetshavere og juridisk kompetanse

 

buslogga

BUS – Bildkonst Upphovsrätt i Sverige
BUS är en organisation för bildkonstnärer oavsett uttryckssätt, målare, skulptörer, grafiker, illustratörer, performers, videokonstnärer, konsthantverkare, designers etc. Genom BUS får bildupphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. Vi underlättar användning och säkerställer att relevanta tillstånd ges.

 

Kuvasto

KUVASTO

Kuvasto, founded in 1987, is a copyright society for artists working in the field of visual arts. We represent more than 2,100 Finnish visual artists and, through agreements with our international affiliates, around 50,000 artists from other countries. Any artist who has created a singular and unique work of visual art can become Kuvasto’s client. The objective of Kuvasto is to look after the rights of visual artists under copyright legislation and promote the conditions for using visual art. Eight member organizations belong to Kuvasto.

 

Rao

RAO – Russian  Authors’ Society

RAO is a non-governmental organization, created by authors for copyright and intellectual property rights protection. The Statute of The Organization was registered in the Ministry of Justice of the Russian Federation on September 30th, 1993.

Major focus of RAO activities is management of Authors’ rights on collective basis in cases while their practical implementation in an individual order is complicated (the public performance, broadcasting and cable retransmission).

RAO Principal Functions are collection, distribution and payment of Authors’ remuneration for different kinds of use of musical works.

RAO administers property rights of authors and other rightowners basing on relevant membership contracts and by virtue of state accreditation. Today RAO has over 26,000 membership contracts.

At the moment RAO signed 182 reciprocal representation contracts with 117 Societies of 68 countries. As a result RAO represents interests of nearly all Russian Authors and more than 2 million of foreign rightowners. RAO is a CISAC member since 1993.

RAO has a wide regional structure which includes 11 regional offices and over 200 inspectors in different regions of Russia.

 

Mer informasjon finnes her:
http://www.bono.no
http://www.kuvastory.fi
http://www.bus.se
http://rao.ru/index.php/en/