Trond Egil Nilsen

Trond Egil Nilsen Snefjord

UTDANNING/EDUCATION:
2005        Kunsthistorie UIB/Art history
1993-       Autodidakt smed/ Autodidact blacksmith
1984        Avlagt fagprøve Bergen kokk og stuertskole/ Passed the qualifying
examination Bergen cook and steward school, Bergen
1979-80 Videregående skole Kokk og Servitør grunnkurs/ High school Chef and Waiter.

OPPDRAG/ MISSION:
2005        Teknisk konsulent, byggeleder Kunstverket ”Sol” avd. stål/ Technical consultant, construction manager artwork "Sun" dept. Steel.
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-kultur- naring-idrett-og-kirke/2435/article-81099
2000-04 Teknisk konsulent, og utførelse av objekt til ”Tidspunktert” v/Jannicke Kim Olsen/ Technical consultancy and execution of object 'Tidspunktert " Ms Kim Olsen. http://www.tidspunktert.com/default-css.asp?k=2677
2000       Våpenansvarlig forestillingen ”Romeo og Julie” ved DNS. Bergen/ Weapons Responsible performance "Romeo and Juliet" by DNS. Bergen.
1997-04 Hussmed ved Bergen Vinstuer AS/Blacksmith of the house Bergen vinstuer AS:


Potetkjelleren: - Klinket port/Rivited port.
- Vinskap sammarb Smeden og Brynie
Designsmie/Wine cabinet cooperation The blacksmith Trond and Brynie.
                             - Bergensgjerder ute/inne/ Bergen Fences outside / inside.


Dyvekes              - Utsmykking/Embellishments http://www.dyvekes.no/ Klikk Dyvekes og bildegalleri.

Gjest Baardsen: - Utsmykking av 11 meter vegg/ Decoration of 11 meters wall.

- Vinreol/ Wine rack. http://www.dyvekes.no/ Klikk på Gjest Baardsen og bildegalleri

Stadsmegler Proms Hus: - Vinkjeller for 7000 flasker vin/. Wine cellar for 7,000 bottles of wine
- Utsmykking, belysning, hengselverk med mer/ Ornaments, lighting, hinge work http://www.dyvekes.no/ Klikk på Statsmegler Proms Hus og bildegalleri.

1997           Teknisk konsulent, og utførelse av kunstverk ”Fjellan”, v/ Hanne Gr. Einarsen
Henie Onstad Kunstsenter/ Technical consultancy and execution of works
"Fjellan" v / Hanne Gr. Einarsen, Henie Onstad Artcenter


 
TEKNISKE OPPDRAG/UTFØRELS/ TECHNICAL MISSION / PERFORMANCE:
Alligator Film. (Reklamesnutter tv2.) Rekvisitter og skuespiller
Alligator Film. (Advertising Clips TV2.) Props and actor
Baroniet i Rosendal. Smedarbeid/Restaurering
Barony Rosendal. Ironwork / Restoration
Norsk Trikotasjemuseum, Salhus. Restaurering av fabrikkpipen.
Norwegian Knitting Museum, Salhus. Restoration of factory chimney.
Bryggen Museum, Bergen. Installasjon stål Middelalderen.
Bryggen Museum, Bergen. Installation steel Middelage
Bergens Tekniske Museum, Bergen. Oppbygging av smedverksted og utøvende smed.
Bergen Technical Museum, Bergen. Structure of a blacksmith workshop and executive blacksmith.
Bergen Kommune, Bergen. Smijernsdetaljer for restaurering.
Bergen County, Bergen. Wrought Iron Details for restoration. Hordaland fylkeskommune.
Hordaland County.

UNDERVISNING/FORELESNING/ TEACHING / LECTURE:
Smeden, hans liv og virke. Våpen, bruk og misbruk, Finnmark
Blacksmith, his life and work. Weapons, use and abuse, Finnmark Norsk Teknisk Museum, Oslo.
Norwegian Tecnical Museum, Oslo
Universitetet i Bergen.
University of Bergen
Borre Vikingfestival, Vestfold.
Borre Viking Festival, Vestfold.
Bergens Tekniske museum.
Bergen Technical Museum
Hordamuseet, Stend.
Hordamuseum, Stend
Spesiallærer Årstad skole.
Special Teacher Årstad school.
Private elever.
Private students


UTSMYKKING/ ART:
Bergen Vinstuer AS, Bergen
Bergen Vinstuer AS, Bergen
Hotell First Marin, Bergen. Vinstativ m/klinket port.
Hotel First Marin, Bergen. Wine rack w / riveted port.
HYTTA på Svartvannet, Skjervøy.
CABIN at Black Water, Skjervøy
Senter for Psykisk Helse, Måsøy Kommune 2006
Centre for Mental Health, Måsøy Municipality 2006


UTSTILLING/EXHIBITIONE:
2014 Riddo Duottar Museat, Karasjok
2013 Samisk kunstnersenter/SDG, Karasjok
2012 Samisk kunstnersenter/SDG, Karasjok
2011 Samisk kunstnersenter/SDG, Karasjok
2010 Samisk kunstnersenter/SDG, Karasjok
2006 Samisk kunstnersenter/SDG, Karasjok
2006 Hammerfest kunstforening, Hammerfest
2006 Circus Snefjord 889, 9714 Snefjord.
2004 Bergens Tekniske Museum, Bergen
2003 Galleri Oz, Os i Bergen

STIPEND OG PRISER/STIPEND AND PRICES:
SKFV reisestipend                                              2014
Sami Artist and Writers Travelstipend
FFK fylkeskulturpris                                         2010
Finnmark County Culturalprise
FFK Arbeidsstipend                                          2008
Finnmark County Workstipend
Bergen Kommunes Kulturstipend                 2000
Bergen Kommune Culture Scholarships

MEDLEM/MEMBERSHIP:
Samisk Kunstforbund/Sami artunion

VERV/ REFER:
2014-         Styreleder stiftelsen Samisk Senter for Samtidskunst, Karasjok
Chairman in the board of Sami center of contemporary art, Karasjok
2012-         Leder Forliksrådet i Måsøy kommune
Leader conciliation board Måsøy municipality
2010-14     Styreleder Samisk Kunstnersenter, Karasjok
Chairman in Sami Artcenter, Karasjok
2010-11      Styremedlem Snefjord Kongekrabbe Skavika
Boardmember Snefjord Kingcrab Factory, Skavika
2008-         Formann Foreningen for Klan MacKenzie Norge
Chairman of the Clan MacKenzie Society of Norway
2007-08    Nestleder Circus Snefjord 889
Boardmember of Circus Snefjord 889 AS