Liisa Helander

(b. 1955, Roavvesavvon)

Liisa Tellervo Helander (born 1955) is from Roavvesavvon in Northern Finland. She is also based in Oslo as an artist. Helander is currently working with acrylic painting and producing digital art. She has had a number of individual and collective exhibitions in Scandinavia.

 

CV Liisa Tellervo Helander (110455)

Utdanning:
1978-81 Grafisk design, 3-årig yrkesrettet utdannelse, Trondheim/Norge
1992-1994 Markedskonsulent med diplomoppgave, 2 år, Markkinointi-instituutti- Helsinki/Finland
2004, Læremiddelpedagogikk 1 år- Kautokeino/Norge

Kurs/kunstopphold
2003 Kurs i litografi -Oslo/Norge
2005, Kurs i akrylmaleri (Marcus Brendmoen)- Oslo/Norge
2005, Kunstopphold, Suomenlinna/ Finland, 7 uker,
2006, Kunstopphold, Suomenlinna/ Finland, 6 uker
2007, Kunstopphold, Suomenlinna/ Finland, 3 uker
2007 Kunstopphold, Lappland/Finland, 2 uker
2008, Kunstopphold, Suomenlinna /Finland 2 uker
2009, Kunstopphold, Suomenlinna /Finland, 2 uker
2010, Kunstopphold, Suomenlinna /Finland, 2 uker
2011, Kunstopphold ,Suomenlinna /Finland, 2 uker
2012, Kunstopphold, Lappland /Finland, 2 uker
2013 Kunstopphold Ateljee Artsu, Helsinki, Finland, 2 uker
2014 Kunsopphold, galleria Helander, Finland, 1 uke

Utstillinger:
1993 Akvareller, City-samit/samefeasta, vanha ylioppilastalo, Helsinki, Finland, 1 uke
1993 Akvareller, Sorve stohpu kafé, karigasniemi, Finland, 1 mnd
1993 Akvareller, urbefolkninguke, Opetusministeriön kanttiini, Helsinki, Finland, 1 uke
1993 Akvareller, Urfolksuka, genius, Oslo/ Norge 1 uke
1993 Sv/hv illustrasjoner, Urbefolkningsuke, Jessheim/Norge, 1 uke
1993 Akvareller, Urbefolkningsuke, Ås/ Norge, 3 dager
1994 Akvareller, separatutstilling, Samisk Kunstnersenter- Karasjok/Norge, 1 mnd
1994, Akvareller, Jutajaiset, Sodankylä/Finland, 1 uke
1994, Akvareller, Naisfoorumi-Åbo/ Finland, 1 uke
1994, Akvareller, Markkinointi-instituutti, Samiske dager, Helsinki/ Finland, 3 dager,
1994 Akvareller, ravintolax- Espoo / Finland, 2 mnd
1994 Blyanttegninger, Samisk uke, Norkanten Samfunnshus- Oslo/ Norge, 1 uke
1995 Akvareller, Samer i sør- Gunnarsbø/ Norge 2 mnd
1995 Akvareller, Polynesisk uke, Sandefjord- Norge, 1 uke
1995/1996 vandreutstilling: Nordiske barnebøker, (Arrangør: Nordisk Billedkunst)
1996 Akvareller, Sas-hotell- Karasjok/Norge, 1 mnd
1997 Akvareller, Samisk Kunstnersenter, sommerutstilling- Karasjok/Norge 2 mnd
1998 Akvareller, Samisk Vinterfestival, Folkets hus, Oslo/Norge, 1 uke
1999 Akvarelelr, kafe Tamara - Oslo/Norge 1 mnd
2006 Akrylmalerier, Tenon Eräkievari- Karigasniemi/ Finland, 2,5 mnd
2006 Akrylmalerier, Samisk Hus- Oslo/ Norge, fellesutstilling under Samisk Vinterfestival. 2 mnd
2006/2007 Akrylmalerier, Sapmi Park- Karasjok/Norge,salgsutstilling, 8 mnd
2007 Akrylmalerier, Tenon Eräkievari - Karigasniemi/Finland, 2 mnd
2007 Akrylmalerier, Samisk Hus- Oslo/ Norge, 2 mnd
2007/2008 Akrylmalerier, foto, dikt, Siida,Inari/ Finland, «Olen odottanut sinua» 3mnd
2008 Digitalkunst, dikt, Samisk Hus- Oslo/Norge, fellesutstilling, 2 mnd
2008 Akrylmalerier, dikt, Kylätalo Saivu, Karigasniemi /Finland, 3 mnd
2009 Akrylmalerier, Kuokkalan Kartano, Jyväskylä,/Finland, «Olen odottanut sinua» 6 uker
2010 Akrylmalerier, Samisk Hus- Oslo/ Norge, fellesutstilling i forb. med Samisk Folkedag, 4 uker
2011 Akrylmalerier, Spiren Gjestehus, Stokke/ Norge, 10 mnd
2012 Akrylmalerier, Sárahkkas Beauty, Oslo /Norge, separatutstilling, 6 mnd
2013 Akrylmalerier, Samisk Hus- Oslo, fellesutstilling, 4 uker
2014 Akrylmalerier, Galleria Fogga, Helsinki, fellesutstilling, 4 uker
2014 Akrylmalerier, Galleria Helander, Rovisuvanto, Finland, 1 uke

Offentlige innkjøp:
Samisk Kulturråd, Kautokeino/ Norge
Sametinget i Norge
Siida Samisk Museum, Inar, Finland
Biblioteket i Karasjok, Norge
Kuokkalan Kartano, Jyväskyl, Finland
Kongsbakken videregående skol, Trømsø, Norge
Samisk Barnehage i Oslo, Norge

Medlem av:
Grafill (organisasjon for grafiske designere og illustratører), Oslo/Norge
Finlands Konstnärer, Helsinki, Finland
Samisk kunstnerforbund, Karasjok, Norge

Web:
https://www.facebook.com/pages/Art-of-Liisa-Tellervo/260759887360465?fref=ts
http://www.taidesivut.net/liisahelander/taidemyynti