Gerd Ellen Lorås

En takk til livet !
Bildene mine er
             en hymne
                         til jorden
         og
              dets helhet
sammenhengen
                           mellom
                     dyr og mennesker
Det å finne
                sine
                      urkrefter
           og
      la
                  livet
                       folde seg ut
                                        i full
                                                 blomst-